Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

Hatálybalépés napja: 2018. október 25.

Utolsó frissítés hatálybalépésének napja: 2023. június 12.

1. Alapvető információk

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt bármilyen szolgáltatást igénybe venne tőlünk. Amennyiben szükségesnek tartja, úgy kérje kollégáinktól a jelen szerződési feltételek egy példányát későbbi hivatkozás céljából.

Cégnév/adatkezelő: XERO Kft.

Székhely: 3526 Miskolc, Huba u. 37.

Telephely: 3530 Miskolc, Széchenyi út 46., „B” épület, földszint 1.

Képviseli: Sass Tiborné – ügyvezető

Adószám: 10599570-2-05

Telephely nyitvatartása: Hétfőtől-péntekig 8 órától 17 óráig, szombaton 9 órától 12:30 óráig

Telefon/fax: 46/411-112

Elsődleges kapcsolattartási e-mail címek/adatvédelmi felelős e-mail címe: xerokft@gmail.com

Ügyvezető e-mail címe: judit@xero.hu

Honlap: www.xero.hu

Számunkra különösen fontos, hogy a ránk bízott feladatot és valamennyi személyes adatát bizalmasan kezeljük, védjük és biztonságosan tároljuk. A jelen dokumentumban többet megtudhat arról, hogy történik az Ön adatainak használata és kezelése.

2. Az adatgyűjtés célhoz kötöttsége, jogi alapjai, a tárolás időtartama, valamint az adatok címzettje

2.1 Az összegyűjtött személyes adatokra az alábbiak miatt van szükségünk:

– a szerződések, megrendelések teljesítése,

– az elszámolások,

– a szerződésekből adódó igények érvényesítése.

Az adatokat ezzel a céllal gyűjtjük, tároljuk, dolgozzuk fel és használjuk.

2.2 Az Ön személyes adatait kezelésének jogi alapját egyrészt a szerződések, a jogos érdekek, a jogi szerződéses kötelezettségeink teljesítése, másrészt az Ön beleegyezése adják.

Az adatszolgáltatása különböző következményekkel járhat.

2.3 Azokat az adatokat dolgozzuk fel, amelyeket Öntől az üzleti kapcsolatunk keretében kapunk. Ezenfelül azokat dolgozzuk fel, amelyek nyilvánosan hozzáférhetőek, mint például a cégnyilvántartás adatai, internetes honlapok vagy hitelinformációs tájékoztatások.

2.4 Az Ön személyes adatait csak olyan mértékben kezeljük, amennyire ez szükséges, az üzleti kapcsolatok teljes időtartamára (az előkészítéstől a szerződés/megbízás befejezéséig), valamint ezenfelül a jogszabályban előírt azon tárolási- és dokumentációs kötelezettségek szerint, amelyek tk. a vállalkozási törvényből (UGB) adódnak, valamint az esetleges jogviták lezárásáig, a folytatólagos jótállási és garanciális határidők stb. lejáratáig.

2.5 Az Ön adatait csak azon hivatalok, ill.szervezetek számára tesszük hozzáférhetővé, amelynek ezekre a szerződédes és jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése érdekében, valamint jogos érdekből van szükség. Üzleti tevékenységünk keretében a legkülönbözőbb adatfeldolgozóknak, mint pl. informatikai szolgáltatóknak, szállítmányozási vállalkozásoknak, adótanácsadóknak, hitelinformációs vállalkozásoknak, adóbehajtó irodáknak és ügyvédeknek adhatunk megbízást, amelyek a tevékenységünk során hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, amennyiben ezek az adatok a mindenkori szolgáltatásuk teljesítéséhez szükségesek. Ezek, ahol ez szükséges, kötelezettséget vállaltak velünk szemben az érvényes adatvédelmi jogi rendelkezések betartására. ahol erre szükség volt, ott a GDPR 28. cikke szerinti adatkezelői szerződések születtek.

2.6 Nem történik automatikus döntéshozatal.

3. Hírlevél

A honlapunkon feliratkozhat a hírlevelünkre. Az erre vonatkozó adatvédelmi feltételek részletesen a http://www.xero.hu/adatvedelmi_tajekoztato oldalon érhetők el.

4. Cookie-k (sütik)

4.1 A honlapunk használatával elfogadja, hogy sütiket telepítünk. A böngészők beállításánál megtagadhatja a sütik elfogadását. Ennek módjáról a böngészője gyártójának útmutatójában tájékozódhat. Ha úgy dönt, hogy bizonyos technikai és/vagy funkcionális sütiket nem fogadja el, akkor lehet, hogy a honlapunkon bizonyos funkciók korlátozottan fognak működni. Néhány süti az Ön végberendezésén marad mindaddig, amíg Ön azokat nem törli. Ezeket a sütik nem vesznek részt az adat elemzésben.

4.2 Cookie-k általi adatgyűjtés felmerülhet továbbá személyes megjelenése során üzletünkben is olyan esetekben, amikor számítógépeinket vagy számítógépes hálózatainkat használja. Ez esetben az Ön döntése szerint rendelkezhet az összes süti elfogadásáról, részbeni elfogadásáról vagy azok tiltásáról, ugyanakkor lehet, hogy az összes süti elfogadásának hiánya esetén bizonyos funkciók korlátozottan fognak működni.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a számítógépeinkről a személyes kiszolgálás során keletkező adatokat – beleértve a sütiket is – rendszeresen töröljük, azonban minden gondosságunk ellenére elkerülhetetlenek azok az esetek, amikor esetlegesen egy korábban, más felhasználó által megadott beállításból adódóan az Ön hozzájárulása nélkül is sütik kerülnek rögzítésre számítógépeinken. Ebben az esetben a lehető leghamarabb – de legkésőbb 48 órán belül – gondoskodunk a sütik törléséről, azonban az abban foglalt információk tartalmáért és annak jogkövetkezményeiért felelősséget nem tudunk vállalni.

5. Kapcsolatfelvétel

A velünk való kapcsolatfelvétel keretein belül (pl. nyomtatvány, munkalap, telefon vagy e-mail) személyes adatokat vesszük fel. Arról, hogy egy kapcsolatfelvétel esetében milyen adatokat vesszünk fel, az adott ügyintéző tud Önnek részletes információt nyújtani. Ezeket az adatokat kizárólag az Ön ügyének megválaszolása, ill. a kapcsolatfelvétel és az ahhoz kapcsolódó technikai adminisztrációs érdekében tároljuk és használjuk. Az adatok kezelésének jogalapja az Ön érdeklődésének megválaszolásához fűződő jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdése szerint. Ha az Ön általi kapcsolatfelvétel egy szerződés megkötésére irányul, akkor az adat kezeléshez továbbijogalapot képez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Adatait érdeklődése feldolgozásának befejezését követően töröljük, amennyiben ezt kívánja, és a törlés nem ütközik törvényi megőrzési kötelezettségbe.

6. Kiszolgálás

6.1 A kiszolgálás során számítógép/MFP használatával kezeljük az Ön által megadott/átadott adatokat, anyagokat, melyek szükségesek az Ön által kért feladat megvalósításához. Ezen adatok, anyagok közé tartoznak többek között az Ön által elektronikus levélben vagy adathordozón hozzánk eljuttatott fájlok, az eredeti dokumentumokról szkennelt fájlok, e-mail címek, egyéb adatok, továbbá az eredeti dokumentumok. Amennyiben valamely adatot helytelenül adta meg, úgy az ebből adódó felelősség Önt terheli.

Ezen adatokat kizárólag a megrendelésének teljesítése érdekében használjuk fel és azokat a feladat lezárását követően – de legkésőbb 48 órán belül, amennyiben más megállapodás nem születik – megsemmisítjük, amennyiben a törlés nem ütközik törvényi megőrzési kötelezettségbe. A törölt tartalmakért, vagy az eltávolításból származó és az ezzel kapcsolatban Önt érő bármilyen kárért cégünk semmiféle felelősséget nem vállal.

6.2 A személyes kiszolgálás során munkatársaink a gépek illetve a számítógépes hálózat használatát átengedhetik Önnek, azonban cégünk eszközeit és Internet-kapcsolatát mindennemű illegális tevékenységhez tilos igénybe venni. Az ilyen természetű cselekmények végrehajtójától megvonhatjuk szolgáltatásunkat, szükség esetén pedig bűncselekmény gyanújával feljelentést is tehetünk!

6.3 A kiszolgálás során munkatársaink megtagadhatnak minden olyan jellegű munkavégzést, mellyel kapcsolatban jogsértés gyanúja merülhet fel (például a Kúria Bfv. III. 1.449/2014. számú felülvizsgálati ügyében hozott határozata alapján az okirat-hamisításnak az eredeti okirat többszörözésével történő megvalósítása, mely az okirat külső jegyeit változtatás nélkül, az eredeti példánnyal összetéveszthetően jeleníti meg).

6.4 Cégünk az Ön számítógépes tevékenységét az üzletben közvetlenül nem monitorozza, ám az telephelyen található biztonsági kamerák esetlegesen rögzíthetik tevékenységét. Erről bővebb információt ezen tájékoztató 7. fejezetében olvashat.

6.5 A cégünk által a szolgáltatásba bevont számítástechnikai eszközök leltárban rögzítettek és egyedi azonosító adatokkal vannak ellátva.

6.6 Cégünk az Ön saját tulajdonában lévő telepített, csatlakoztatott eszközök megfelelő működéséért, az azokat érő esetleges meghibásodásokért, valamint az azok adathordozóin tárolt tartalmakért semmiféle felelősséget nem vállal. Nem vállalunk továbbá felelősséget az Ön által hozott hordozók, anyagok épségéért, különösen abban az esetben, ha azok paraméterei (pl. nem megfelelő papírsúly, felületkezelés, állapot) miatt akadnak el, sérülnek meg, mennek tönkre a kiszolgálásra használt gépekben.

6.7 A cégünk számítógépein tárolt, saját szerkesztésű állományok tulajdonjogát fenntartjuk. Azok hozzájárulásunk nélküli felhasználása, módosítása, másolása illetve az eszközökről való törlése szigorúan tilos. Amennyiben azokból szeretne akár másolati, akár egyediesített saját példányt, úgy erre térítés ellenében lehetőséget biztosítunk.

6.8 A nyomtatásra küldött, átadott anyagok esetében az Ön felelőssége az adatállományokat olyan formátumban eljuttatni hozzánk, melyet gépeink kezelni tudnak. Az ebből adódó hibákért és teljesítési késedelemért felelősséget nem vállalunk.

Berendezéseink mindenkori állapotától függően igyekszünk mindent színhelyesen nyomtatni, azonban szolgáltatásunk igénybevételével Önnek tudomásul kell vennie azt, hogy a színek eltérései a nyomtatási folyamat velejárói illetve azt, hogy a nyomtatott illetve a monitor vagy a mobiltelefon képernyőjén megjelenő színek egymástól eltérhetnek.

7. Kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása

Jelen adatkezelési tájékoztató minden olyan természetes személyre vonatkozik, akik a megfigyelt területre belépnek. Jelen adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő kamerás megfigyelési tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelési tevékenységekre vonatkozik.

Az adatkezelés (kamerás megfigyelés) jogalapja munkavállalók esetén a munkáltató jogos érdeke, míg nem munkavállalók esetén a ráutaló magatartással tett önkéntes hozzájárulás. Ráutaló magatartás különösen, ha Ön a kamerákról szóló ismertetés ellenére a megfigyelt területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik. Amennyiben Ön nem munkavállalónk, és nem adja hozzájárulását a felvételek készítéséhez, kérjük, ne tartózkodjon a megfigyelt területen.

Az adatkezelés (kamerás megfigyelés) célja a vagyonvédelem, a jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve az üzleti titok védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, és a jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

Az adatkezelés (kamerás megfigyelés) ideje 7 munkanap: a rögzített felvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított hét munkanap elteltével töröljük. Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti, a rögzítéstől számított három napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt és az ahhoz kapcsolódó más módon rögzített személyes adatot (pl: memo, írásos elemzés) cégünk ne törölje.

Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben az ilyen megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor (és a fenti határidő már letelt), a rögzített felvételt, valamint az ahhoz kapcsolódóan rögzített más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

Üzletünkben Global digitális kamerarendszer áll rendelkezésre. Saját tárhelyre történik a mentés. A kamerák nyitvatartási időben folyamatosan működnek, melynek felvételeit szúrópróba szerűen valamelyik kollégánk ellenőrzi. Nem alkalmazunk kamerát olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen, stb.

A rögzített felvételt csak a felügyelettel megbízott személy(ek), valamint a kamerarendszer működtetésével, karbantartásával megbízott személy jogosult megismerni. Bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja, vagy a munkáltató jogos érdekeinek egyéb sérelme esetén a felvételt az alábbi személyek ismerhetik meg:

  • vezető tisztségviselő;
  • aki egyéb igazolható okból jogosult arra.

A rögzített felvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzítjük. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot a megkereső bíróságnak vagy a hatóságnak a felvételt továbbítjuk. A korlátozás iránti kérelem esetén amennyiben a bírósági vagy hatósági megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a törlés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt, valamint más személyes adatot töröljük, kivéve, ha a megőrzési határidő nem járt még le.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük.

Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

8. Hozzájárulás és a visszavonás joga

8.1 Amennyiben az Ön adatainak kezeléséhez az Ön hozzájárulásához van szükség, úgy azokat csak az Ön kifejezett hozzájárulását követően kezeljük.

8.2 Ön, a cégünkkel a kiszolgálás folyamata során – a feladat igényétől függően – átadott azonosító adatok helyes megadásával (felhasználónevek, jelszavak, TAJ szám, stb.) igazolja, hogy az ügyintézés során jogosan jár el saját nevében vagy más, olyan személy vagy szervezet nevében, amelynek rendelkezik a hozzájárulásával. A jogosultság meglétét kollégáink vizsgálni nem kötelesek, de felkérhetik Önt annak igazolására.

8.3 Kiskorú személyek adatait alapvetően nem dolgozzuk fel, és erre nincs is jogosultságunk. A hozzájárulásának megadásával Ön igazolja, hogy betöltötte a 14. életévét, rendelkezik az Ön törvényes képviselőjének hozzájárulásával vagy Ön törvényes képviselőként kifejezetten kéri a 14. életévét be nem töltött személy adatainak feldolgozását.

8.4 Az alábbi e-mail címre küldött üzenettel bármikor visszavonhatja a hozzájárulását: xerokft@gmail.com címen. Ilyen estben az eddig Önnel kapcsolatosan tárolt adatokat anonimizáljuk, és a továbbiakban csak személyi vonatkozás nélkül, statisztikai célokra használjuk fel. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig érvényes hozzájárulás alapján történő kezelés jogszerűségét.

9. Adatbiztonság

9.1 A XERO Kft. technikai és szervezeti biztonsági rendelkezéseket érvényesít annak érdekében, hogy megvédje a tárolt személyes adatokat a véletlenszerű vagy szándékos manipulációktól, elvesztéstől vagy tönkretételtől, valamint jogtalan személyek általi hozzáféréssel szemben. A biztonsági rendelkezéseinket a műszaki haladásnak megfelelően folyamatosan javítjuk.

9.2 Levelezőrendszereink, számítógépeink kivétel nélkül a legfrissebb vírus-, és adathalászat védelmi megoldásokkal vannak felszerelve annak érdekében, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá bizalmas adatokhoz. Továbbá több olyan beállítással rendelkeznek, melyek az adatfeldolgozás során keletkező adatok teljeskörű eltávolítását segítik elő. Számítógépeink alapértelmezett beállításként nem tárolnak olyan személyes adatokat (például felhasználónevek, jelszavak), melyek Ön azért adott meg a kiszolgálás során, mert elengedhetetlen volt a feladat elvégzéséhez. Ezen beállítás megváltoztatásából adódó adattárolásért – amennyiben az nem dolgozóink beavatkozásának eredményeként jön létre – nem tudunk felelősséget vállalni, de gondoskodunk ezen adatok mielőbbi – de legkésőbb 48 órán belül történő – eltávolításáról.

10. Az Ön jogai

10.1 Ön bármikor jogosult arra, hogy a felelőstől tájékoztatást kapjon (lásd fentebb 2.1 pont) az érintett személyes adatokról. Amennyiben nincs jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség, úgy Ön jogosult ezeknek az adatoknak a törlésére, valamint a kezelésük kifogásolására. Ön továbbá jogosult az adatok helyesbítésére, valamint a kezelés, az adatok hordozhatóságának korlátozására, valamint arra, hogy az illetékes hatóságnál panasszal éljen. Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy az Ön adatai érdekében megfelelő legitimációra van szükségünk a kezelés előtt.

10.2 Kérjük, hogy a xerokft@gmail.com e-mail címen forduljon hozzánk, ha a jogaival kapcsolatosan kérdései vannak, vagy úgy véli, hogy megszegték az érvényes adatvédelmi jogszabályokat vagy felveheti a kapcsolatot velünk az alábbi elérhetőségeken:

XERO Kft.

Székhely: 3526 Miskolc, Huba u. 37.

Telephely: 3530 Miskolc, Széchenyi út 46., „B” épület, földszint 1.

Telefon/fax: 46/411-112

továbbá megkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságot a következő elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36 (1) 391 14 00, telefax: +36 (1) 391 14 10

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

A kiadmány hiteléül:

                                                                                                    Sass Tiborné s.k.

                                                                                                         Ügyvezető

Miskolc, 2023. június 12.                                                                  XERO Kft.